Share
Get In Touch
//Cân Bồn & Silo

MÁY CÂN BỒN & SILO

Cảm biến tải và bộ giá đỡ được sử dụng khi cần có bồn chứa, phễu, silo, lò phản ứng và băng tải.

Người sử dụng thiết bị định lượng bồn chứa/silo ngày nay đang chịu áp lực ngày càng tăng để cải thiện hiệu quả, chất lượng và an toàn trong quá trình sản xuất của họ.

Đáp lại, Laumas đã thiết kế bộ giá treo cảm biến tải cho ứng dụng cụ thể để cải thiện đáng kể độ chính xác và cung cấp thông tin trạng thái “trực tiếp” về tình trạng của hệ thống cân bồn chứa/silo.

© DNC Automation (M) Sdn Bhd 2020-2022 / All rights reserved.

Get In Touch
Close