Share
Get In Touch
//Đồ gá Jigs & Fixtures
Đồ gá Jigs & Fixtures

Đồ gá Jigs & Fixtures

Đồ gá Jigs & Fixtures Vietnam

Đội ngũ của chúng tôi có chuyên môn và kinh nghiệm trong việc thiết kế và lắp đặt đồ gá tùy chỉnh. Cả jigs và fixtures đều được sử dụng trong sản xuất để tạo ra các bộ phận có thể hoán đổi cho nhau, bạn sẽ cần sử dụng jig, hoặc fixture hoặc cả hai tùy thuộc vào hoạt động.

 

Sai sót của con người được hạn chế rất nhiều, vì vậy các bộ phận có thể được gia công nhanh chóng với độ chính xác cao, giúp giảm chi phí. Đồ gá (Jig) là một loại đồ gá dẫn hướng và hỗ trợ dụng cụ, trong khi Fixture được sử dụng để cố định phôi gia công. Nó được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp ô tô để lắp ráp các bộ phận và ứng dụng hàn.

Jig Fixture 3
Jig Fixture 5

© DNC Automation (M) Sdn Bhd 2020-2022 / All rights reserved.

Get In Touch
Close