Share
Get In Touch
//Delta Robot

ROBOTS DELTA CHO NHIỆM VỤ CHỌN & ĐẶT

Tự động hóa doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ của bạn không phải là một khoản đầu tư tốn kém và tốn thời gian. Chúng tôi thiết kế các nhiệm vụ chọn và đặt bằng robot delta trong các giải pháp kỹ thuật của bạn.

 

Robot Delta chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng mà robot chọn sản phẩm theo nhóm và đặt chúng vào thùng chứa hoặc theo mẫu lắp ráp. Các công nghệ tầm nhìn được bổ sung cho phép Deltas phân biệt và chọn các tùy chọn kích thước, màu sắc hoặc hình dạng khác nhau, đồng thời chọn và đặt dựa trên mẫu được lập trình.

 

Robot Delta lý tưởng cho các ứng dụng tự động hóa chi phí thấp khác nhau như trạm chuyển băng tải và hệ thống phân loại, xử lý các bộ phận nhỏ và máy định vị nhanh.

© DNC Automation (M) Sdn Bhd 2020-2022 / All rights reserved.

Get In Touch
Close