Share
Get In Touch
//Selangor (HQ)
Get in Touch//

Chi tiết liên hệ

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn!

01. Vị trí

No 5, Jalan MJ 13, Taman Industri Meranti Jaya,
47120 Puchong, Selangor Darul Ehsan.

02. Điện thoại

+603 8051 3881
+603 8051 2884

Liên lạc

Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi email hoặc truy cập Trang Facebook của chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn rằng bạn có thể nhận được phản hồi của chúng tôi sớm nhất.

    © DNC Automation (M) Sdn Bhd 2020-2022 / All rights reserved.

    Get In Touch
    Close