Share
Get In Touch
//Tích Hợp Hệ Thống Cân

TÍCH HỢP HỆ THỐNG CÂN

Hệ thống cân hoàn toàn và bán tự động bao gồm đầu cân, bộ điều khiển cân và bệ, cảm biến tải trọng được chế tạo cùng thiết kế điện và cơ mới nhất, dễ dàng tích hợp vào các máy và hệ thống bên ngoài.

 

Việc tích hợp dữ liệu cân vào các hệ thống quản lý dữ liệu được thực hiện với thiết bị điện tử cung cấp khả năng tương tác với các tiêu chuẩn giao diện phổ biến như Profinet I/O, Ethernet/IP, CC-Link, DeviceNet, v.v. để cài đặt nhanh và tích hợp đơn giản thiết bị cân vào quy trình.

 

DNC có các giải pháp tích hợp dữ liệu cân nặng và chuyên môn để tư vấn cho người dùng về cách triển khai chúng thành công.

weighing system integration 1
weighing system integration 2
weighing system integration 3

© DNC Automation (M) Sdn Bhd 2020-2022 / All rights reserved.

Get In Touch
Close