Share
Get In Touch
//Ngành nước & năng lượng

Ngành nước & năng lượng

KIỂM SOÁT TÍCH HỢP ĐỂ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG TỐT HƠN

Ngành nước – Điều khiển tích hợp & Quản lý ứng dụng

DNC hợp tác với Siemens German để cung cấp các giải pháp điều khiển và tự động hóa phức hợp cho tất cả các loại quy trình nước: khử muối, bơm nước, tưới tiêu phân phối, xử lý nước công nghiệp và xử lý nước thải. DNC tập trung phát triển các giải pháp giúp bạn giải quyết những thách thức khó khăn nhất trong ngành nước.

 

1. Đáp ứng thách thức đẩy mạnh cấp nước và tiết kiệm nước

2. Yêu cầu pháp lý ngày càng nghiêm ngặt

3. Cải thiện hoạt động và sử dụng năng lượng hiệu quả

4. Kết hợp các công nghệ mới vào cơ sở hạ tầng cũ kỹ

5. Cung cấp thông tin từ xa an toàn cho nhân viên nội bộ và các bên liên quan bên ngoài và cho khách hàng có nhu cầu.

Để đáp ứng những thách thức này, bạn cần một hệ thống điều khiển tích hợp. Đây phải là một hệ thống tích hợp điều khiển quá trình, điều khiển động cơ và thông tin.

© DNC Automation (M) Sdn Bhd 2020-2022 / All rights reserved.

Get In Touch
Close