Share
Get In Touch
//Hệ Thống SCADA

ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT VÀ THU THẬP DỮ LIỆU (SCADA)

Số hóa đang thay đổi đáng kể thế giới của chúng ta và thế giới của ngành công nghiệp. Khối lượng dữ liệu trong các nhà máy công nghiệp hiện đại đang tăng lên liên tục và những thách thức đối với các giải pháp SCADA được sử dụng cũng vậy. Khối lượng dữ liệu khổng lồ phải được quản lý và lưu trữ trong thời gian dài, đồng thời duy trì các yêu cầu ngày càng tăng về hiệu suất. Với các hệ thống SIMATIC SCADA, các quy trình sản xuất có thể được theo dõi và kiểm soát một cách đáng tin cậy, hiệu quả và năng suất nhất có thể. Dù là phục vụ các ứng dụng cơ sở hạ tầng hay tự động hóa sản xuất – hệ thống SIMATIC SCADA đang định nghĩa lại tính hiệu quả theo cách tiên tiến nhất.

Supervisory control and data acquisition (SCADA)

© DNC Automation (M) Sdn Bhd 2020-2022 / All rights reserved.

Get In Touch
Close