Share
Get In Touch
//Hệ thống Đóng hộp tự động

Hệ thống Đóng hộp tự động

Cartoning & palletizing system

Click to enlarge

Là nhà cung cấp giải pháp tổng thể, DNC đã kết hợp cả chuyên môn quan trọng và thiết bị uy tín để cho phép tích hợp dây chuyền cho các nhu cầu đóng gói cuối dây chuyền. Từ việc cung cấp các hệ thống xử lý nội tuyến bao gồm gắp & đặt, xếp pallet robot đến các hệ thống đơn vị chất tải, tất cả đều được tích hợp trên một dây chuyền sản xuất hiện có, DNC có kinh nghiệm để thực hiện và vận hành các hệ thống này một cách liền mạch với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu.

pallet

© DNC Automation (M) Sdn Bhd 2020-2022 / All rights reserved.

Get In Touch
Close