Share
Get In Touch
//Hệ Thống Kiểm Tra Thị Lực

HỆ THỐNG KIỂM TRA TẦM NHÌN

Theo nhu cầu của các khách hàng khác nhau, giải pháp dựa trên PC hoặc giải pháp camera thông minh có thể được sử dụng để xây dựng hệ thống tầm nhìn. Đối với những khách hàng có nhu cầu phức tạp, chúng tôi có thể dựa vào R & D mạnh mẽ và khả năng tùy biến của mình để thiết kế các giải pháp chất lượng cao.

 

Hiện tại, các sản phẩm kiểm tra tầm nhìn của chúng tôi bao gồm bộ điều khiển công nghiệp IoT, camera thông minh công nghiệp, camera chụp ảnh, phần mềm thị giác, ống kính, nguồn sáng, v.v. Sản phẩm của chúng tôi có thể triển khai hiệu quả các ứng dụng như định vị trực quan, đo lường độ chính xác cao, hướng dẫn thị giác robot, nhân vật nhận dạng, nhận dạng mã vạch và phân biệt màu sắc

Vision Inspection System
sp-v210
vision inspection
vision inspection
vision inspection

© DNC Automation (M) Sdn Bhd 2020-2022 / All rights reserved.

Get In Touch
Close