Share
Get In Touch
//Đồ gia dụng và Công nghiệp Điện tử

SỰ THAY THẾ MÁY MÓC ĐÃ LÀM THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TRUYỀN THỐNG

NGÀNH ĐỒ GIA DỤNG VÀ ĐIỆN TỬ

SỰ THAY THẾ MÁY MÓC ĐÃ LÀM THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TRUYỀN THỐNG

Ngành Đồ gia dụng và Điện tử
Một cuộc cách mạng công nghiệp mới đang diễn ra trên thế giới, từ sức lao động của con người đến hệ thống tự động hóa, sự thay thế của máy móc đã làm thay đổi phương thức sản xuất truyền thống. Trong những năm gần đây, ngành sản xuất thiết bị gia dụng và điện tử đã thúc đẩy mạnh mẽ kế hoạch thay thế máy móc. Dyson, Texas Instruments, Sony và Panasonic đã đầu tư rất nhiều vào chuyển đổi tự động hóa hàng năm trong dây chuyền sản xuất của họ.

 

Nhiều nhà sản xuất trong ngành thiết bị gia dụng có cơ sở sản xuất lạc hậu. Các nhà máy truyền thống chủ yếu vận hành thủ công, không sản xuất tinh gọn, không nâng cấp quy trình nên giá thành cao, thiếu tính cạnh tranh.

© DNC Automation (M) Sdn Bhd 2020-2022 / All rights reserved.

Get In Touch
Close