Share
Get In Touch
//Robot Công Nghiệp

Robot công nghiệp

Robot công nghiệp

DNC tự hào tuyên bố hợp tác với Comau Robotics Italy để cung cấp các giải pháp robot công nghiệp tại Vietnam.

 

Comau phát triển các hệ thống, sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ Công nghiệp 4.0. Danh mục đầu tư đầy đủ bao gồm: các giải pháp nối, lắp ráp và gia công cho xe truyền thống và xe điện, hệ thống sản xuất được robot hóa, một dòng robot hoàn chỉnh (bao gồm robot hợp tác và robot đeo) với cấu hình tải trọng và phạm vi rộng, dịch vụ hậu cần tự động và tối ưu hóa tài sản, khả năng giám sát và kiểm soát thời gian thực tế. Việc cung cấp cũng mở rộng sang tư vấn và quản lý dự án, dịch vụ IOT, bảo trì và đào tạo cho nhiều phân khúc công nghiệp. Các giải pháp của chúng hỗ trợ sản xuất phương tiện, công nghiệp nặng, đường sắt, năng lượng tái tạo và nhiều ngành công nghiệp nói chung.

 

Với việc DNC gia nhập mạng lưới đối tác của Comau, Comau Robotics & Automation Products tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối của mình một cách nhất quán với chiến lược bán hàng ở Đông Nam Á, nhằm thúc đẩy và cải thiện doanh số bán robot công nghiệp và hỗ trợ kỹ thuật trong khu vực.

© DNC Automation (M) Sdn Bhd 2020-2022 / All rights reserved.

Get In Touch
Close