Share
Get In Touch
//Hệ thống Chiết rót Phuy

HỆ THỐNG CHIẾT RÓT PHUY TỰ ĐỘNG

Drum Filling System

Click to enlarge

Chiết rót Phuy có thể là một quy trình đầy thách thức, trong đó cần phải duy trì chất lượng và tính nhất quán của từng phuy để đạt được hiệu quả tối đa. Với các quy trình tự động hóa từ tự động di chuyển phuy, tự động căn chỉnh, đến tự động chiết rót và tự động xếp pallet, bán tự động và hệ thống chiết rót phuy tự động, DNC có thể cung cấp giải pháp tự động hóa tổng thể phù hợp nhất với các ứng dụng của người dùng trong các khu vực nguy hiểm hoặc khu vệ sinh.

Hệ thống được xây dựng theo mục đích đảm bảo hiệu quả sản xuất, ngăn chặn việc chiết rót quá mức và thiếu, duy trì chất lượng và tính nhất quán của từng phuy, đồng thời giảm số lượng lao động, giúp bạn trở thành một trong những ngành sẵn sàng nhất đối với Công nghiệp 4.0

© DNC Automation (M) Sdn Bhd 2020-2022 / All rights reserved.

Get In Touch
Close