Share
Get In Touch
Scroll Down
Categories
//IOT ( INTERNET VẠN VẬT) CÓ THỂ GIÚP TỐI ƯU OEE (HIỆU QUẢ THIẾT BỊ TỔNG THỂ) TRONG CÔNG NGHIỆP 4.0 CỦA MALAYSIA NHƯ THẾ NÀO?

IOT ( INTERNET VẠN VẬT) CÓ THỂ GIÚP TỐI ƯU OEE (HIỆU QUẢ THIẾT BỊ TỔNG THỂ) TRONG CÔNG NGHIỆP 4.0 CỦA MALAYSIA NHƯ THẾ NÀO?

If you need a way to improve overall equipment efficiency, IoT solutions may be the answer. Here is how IoT can help optimize OEE in Malaysia's industry 4.0.

Nếu bạn cần một cách để cải thiện hiệu quả thiết bị tổng thể, các giải pháp IoT có thể là câu trả lời. Đây là cách IoT có thể giúp tối ưu hóa OEE trong ngành công nghiệp 4.0 của Malaysia.
Sản xuất công nghiệp của Malaysia đang tăng trưởng ổn định sau những thách thức của đại dịch toàn cầu. Công ty của bạn có đang bắt kịp xu hướng hay không?

Tối ưu hóa hiệu quả thiết bị tổng thể (OEE) của bạn là chìa khóa để duy trì tính cạnh tranh. Để làm được điều này, công ty của bạn cần phải là một phần của Công nghiệp 4.0.

Công nghiệp 4.0 đề cập đến sản xuất thông minh. Nó mô tả sự phát triển của tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ và quy trình sản xuất. Công nghiệp 4.0 đang cách mạng hóa cách các công ty sản xuất, sửa đổi và phân phối sản phẩm của họ.

Các giải pháp IoT là nền tảng cho quá trình chuyển đổi Công nghiệp 4.0 của bạn. Giúp cải thiện OEE của bạn là một trong những lợi ích chính của IoT.

Tìm hiểu thêm về OEE và các tùy chọn giải pháp IoT sẽ giúp bạn tối ưu hóa nó như sau.

GIẢI PHÁP INTERNET VẠN VẬT VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0

Internet vạn vật (IoT) là một phần quan trọng của Công nghiệp 4.0. Nó cho phép thu thập, giám sát, trao đổi và phân tích dữ liệu.

Dữ liệu này giúp các thiết bị được kết nối đưa ra quyết định tốt hơn. Máy móc có thể đảm nhận và tự động hóa nhiều nhiệm vụ hơn.

Internet vạn vật (IoT) thường đề cập đến mạng lưới các thiết bị tiêu dùng thông minh kết nối và chia sẻ dữ liệu qua internet.

Trong bối cảnh công nghiệp, internet vạn vật sử dụng các cảm biến và bộ truyền động thông minh để cải thiện các quy trình sản xuất và công nghiệp. Nó dựa vào máy thông minh và phân tích thời gian thực để sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn. IoT công nghiệp kết hợp giao tiếp giữa máy với máy, dữ liệu lớn và các máy học.

THIẾT LẬP MỤC TIÊU OEE CHO CƠ SỞ CỦA BẠN

Cải thiện hiệu quả trong các cơ sở sản xuất là rất quan trọng cho sự thành công của doanh nghiệp của bạn. Đó là một phần không thể thiếu trong quá trình chuyển đổi Công nghiệp 4.0 của bạn. IoT cung cấp cho bạn các công cụ có giá trị để tăng năng suất và làm việc hiệu quả hơn.

Bạn cần một cách định lượng hiệu quả để đặt mục tiêu và đo lường tiến độ. Hiệu quả thiết bị tổng thể (OEE) cung cấp cho bạn tiêu chuẩn này.

OEE là gì?

OEE đo lường hiệu quả sản xuất. Đó là tỷ lệ phần trăm trong tổng thời gian hoạt động mà máy móc chạy hết công suất và sản xuất tối ưu. Seiichi Nakajima đã đưa ra khái niệm về OEE vào những năm 1970 khi còn ở Viện Bảo trì Nhà máy Nhật Bản.

OEE có ba thành phần: tính khả dụng, hiệu suất và chất lượng.

Tính khả dụng so sánh lượng thời gian máy hoặc dây chuyền có thể hoạt động với thời gian thực tế máy hoặc dây chuyền hoạt động. Hiệu suất so sánh tốc độ hoạt động tối ưu của máy với tốc độ thực tế của nó. Chất lượng đo lường số lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Mỗi yếu tố thường được đưa ra dưới dạng phần trăm. Nhân các tỷ lệ này sẽ cho bạn OEE.

Điểm OEE là 100% có nghĩa là bạn chỉ sản xuất các bộ phận tốt ở tốc độ tối ưu mà không có thời gian ngừng hoạt động. Điểm 100% là khá hiếm.

Mục tiêu đẳng cấp thế giới cho OEE

Seiichi Nakajima đã định nghĩa những con số “đẳng cấp thế giới” cho OEE. Anh ấy nghiên cứu những tỷ lệ phần trăm này dựa trên kinh nghiệm thực tế của mình. Chúng có thể phục vụ như một mục tiêu cho các nhà sản xuất.

Tỷ lệ phần trăm mục tiêu là:

Tính khả dụng: 90%

Hiệu suất: 95%

Chất lượng: 99%

Những con số này dẫn đến điểm OEE là 85%. Nhiều công ty sản xuất ngày nay có điểm OEE gần 60%.

Khi đặt mục tiêu OEE, bạn nên có một mục tiêu thúc đẩy cải tiến ổn định trong các quy trình của mình. Mục tiêu phải rõ ràng và có thể đạt được cùng với nỗ lực từ tập thể của bạn.

CÁC GIẢI PHÁP IOT ĐỂ CẢI THIỆN OEE

Mỗi thành phần của OEE có hai vấn đề chính làm giảm hiệu quả. Các giải pháp IoT có thể giúp bạn giảm thiểu tác động của những tổn thất này.

Giảm tính khả dụng

Thời gian ngừng hoạt động không theo kế hoạch và thời gian ngừng hoạt động có kế hoạch là những yếu tố chính làm giảm tính khả dụng. Thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch có thể do sự cố hoặc thiếu nguyên liệu. Thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch bao gồm thiết lập, chuyển đổi hoặc bảo trì thiết bị.

Giải pháp IoT cho thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến

Một ứng dụng chính của IoT là bảo trì phòng ngừa. Điều này là lý tưởng để giảm thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch.

Ví dụ, máy học có thể phân tích dữ liệu vận hành như nhiệt độ và rung động cơ. Nó có thể xác định các yếu tố phổ biến xảy ra trước khi sự cố. Sau đó, nó có thể dự đoán các sự cố trong tương lai để người vận hành có thể bảo dưỡng thiết bị trước khi sự cố xảy ra.

Cảm biến IoT có thể giảm thời gian ngừng hoạt động bằng cách theo dõi mức cung cấp trong thời gian thực. Bạn có thể tránh hết tài liệu.

Giải pháp IoT cho thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch

Cảm biến IoT có thể giảm nhu cầu kiểm tra máy móc theo cách thủ công. Dữ liệu giúp đảm bảo bạn chỉ thực hiện bảo trì khi cần thiết.

Dữ liệu cũng sẽ hiển thị nếu một số nhà điều hành hoặc nhóm nhất định mất nhiều thời gian hơn để thực hiện chuyển đổi. Bạn có thể thực hiện đào tạo bổ sung để cải thiện thời gian hoạt động.

Giảm hiệu suất

Những khoảng dừng nhỏ là loại mất hiệu suất đầu tiên. Đây là những sự cố có thể giải quyết nhanh chóng, chẳng hạn như nạp sai hoặc kẹt vật liệu.

Giảm tốc độ thiết bị cũng làm giảm hiệu quả. Nó có thể là kết quả của sự hao mòn máy móc, chất bôi trơn kém hoặc điều kiện môi trường.

Giải pháp IoT đối với việc giảm hiệu suất

Khoảng dừng nhỏ là các sự kiện tách biệt ngắn. Chúng cộng hưởng lại với nhau. Cảm biến IoT giúp bạn thấy tác động thực sự của những khoảng dừng này.

Bạn có thể xác định điểm các sự cố lặp lại xảy ra và sửa chữa.

Cảm biến IoT cung cấp cho bạn dữ liệu về tốc độ máy. Nếu thiết bị chạy chậm, bạn có thêm dữ liệu để xác định nguyên nhân. Sau đó, bạn có thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết để khôi phục hiệu suất.

Giảm chất lượng

Lỗi quy trình và tổn thất khởi động là hai yếu tố làm giảm chất lượng. Lỗi quy trình xảy ra khi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng trong quá trình sản xuất. Các vấn đề về thiết bị và điều kiện môi trường là những nguyên nhân có thể khiến điều này xảy ra.

Tổn thất khi khởi động xảy ra giữa giai đoạn khởi động và sản xuất ở trạng thái ổn định của thiết bị. Một số tổn thất khởi động nhất định là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, bạn có thể giảm thiểu tần suất các lỗi này.

Giải pháp IoT đối với việc giảm chất lượng

IoT cung cấp một số giải pháp cho các lỗi quy trình. Hệ thống kiểm tra tự động có thể xem sản phẩm có đáp ứng thông số kỹ thuật hay không. IoT cho phép thiết bị gửi cảnh báo nếu xảy ra sự thay đổi so với các thông số quy định.

Hiệu chuẩn và nâng cấp thường xuyên có thể được thực hiện từ xa.

IoT cung cấp dữ liệu về các yếu tố khác nhau trong dây chuyền sản xuất. So sánh dữ liệu này với các lỗi khi chúng xảy ra có thể chỉ ra nơi cần điều chỉnh.

Dữ liệu cảm biến cũng có thể cảnh báo khi một số điều kiện khởi động tạo ra nhiều lỗi hơn. Dữ liệu này có thể đề xuất các phương án khác nhau để giải quyết những vấn đề đó.

BẮT ĐẦU TỐI ƯU HÓA OEE VỚI CÁC GIẢI PHÁP INTERNET VẠN VẬT

Các giải pháp IoT cung cấp cho bạn nhiều cách để tối ưu hóa OEE. Dữ liệu từ các máy được kết nối có thể giúp tránh thời gian ngừng hoạt động, cải thiện hiệu suất thiết bị và giảm các vấn đề về chất lượng. Nhà cung cấp giải pháp IoT phù hợp có thể giúp bạn bắt đầu triển khai IoT để nâng cao hiệu quả.

DNC Automation là công ty tự động hóa hàng đầu tại Malaysia. Chúng tôi hợp tác với Siemens, B&R, Xinje và Kingview Scada để tối ưu hóa OEE thông qua các máy chủ kết nối IoT hoặc Scada dựa trên đám mây để giúp các nhà sản xuất thu thập dữ liệu quy trình của máy và cải thiện năng suất.

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu về cách mà những giải pháp IoT của chúng tôi có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn. 194 lượt xem, 0 bình luận

  • 693 views
  • 0 Comment

© DNC Automation (M) Sdn Bhd 2020-2022 / All rights reserved.

Get In Touch
Close